Landing Page Tools

Nocode ile Mobil Uygulama Yapmak
No-code ile Mobil Uygulama Yapmak

Adım 1: Glide ile App Yapmak

Adım 2: Glide Uygulamalarını Kopyalama

Adım 3: Glide Arayüzü

Adım 4 — Fonsiyonlara Giriş

Adım 5 — Glide Matematik Formülleri

Adım 6 — Mod Fonksiyonu

Türkçe No-Code İçerikleri #nocode

”App Fikrim var!”, “ Girişim Fikrim için Yazılımcı Bulamıyorum” diyenler! Sizi böyle alalım :)

Sıfır Kodlama ile Bir Haftasonunda Nasıl Mobil Uygulama Yaptım?

Bu hafta sonu oturdum sıfır kodlama ile şöyle bir mobil uygulama yaptım:

Kolay Değil Youtube Kanalı
İş Hayatından Gerçek Hikayeler

Sadece 6 Ayda Sıfırdan Nasıl Mobil Uygulama Yaptık
made in 🌎 with failures

Uzun bir yazı olacağa benziyor; çayınızı, kahvenizi hazırlayın derim :) Güzel bir haftasonu okuması olsun.

Yucel F. Sahan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store